Reglement

-HUISHOUDELIJK REGLEMENT ATB-club EXTREME SWALMEN-

 1. VERENIGINGSJAAR
  Een verenigingsjaar loopt van 1-januari tot en met 31-december van een jaar. (bv. 1-01-2010 t/m 31-12-2010).

   
 2. CONTRIBUTIE en INSCHRIJFGELD
  De contributie van de vereniging bedraagt voor een senior lid € 100,00 voor 2017, door ieder lid te voldoen binnen de gestelde termijn, aangegeven op de contributie mailing verzorgt door de penningmeester. Wanneer iemand na april lid wordt dient er 66,66% en vanaf september 33,33% van het jaarlijks bedrag te worden betaald. Een junior lid betaald € 50,- per jaar t/m 2017 met dezelfde percentageverdeling over het jaar als een senior lid. Vanaf 18 jaar is men senior lid. Bij beëindiging lidmaatschap wordt geen contributie geretourneerd. Bij aanvang van het lidmaatschap betaalt elk lid eenmalig € 50,- inschrijfgeld.

  Bij deelname aan beide toertocht dagen ontvangt het deelnemend lid een beloning van € 25,- voor de dag(en) die het lid heeft meegeholpen aan de realisatie van de toertocht in het betreffende weekend. Iedere reden tot afmelding ligt ter beoordeling bij het dagelijks bestuur.

   
 3. LID WORDEN VAN DE CLUB
  De minimale leeftijd om lid te kunnen worden van de club is 16 jaar. Voor aspirant leden geldt dat men te allen tijde lid kan worden van de club waarbij een positief advies vanuit de club uiteraard gewenst is.

   
 4. CLUBKLEDING
  Ieder nieuw lid krijgt eenmalig door de club een kledingset verstrekt die bestaat uit een korte koersbroek, een shirt met korte mouwen en een shirt met lange mouwen. Indien mogelijk zal de club eenmaal per 3 jaar een nieuwe kledingset, tegen een betaling van € 50,- door de leden, verstrekken. Elk lid is in principe verplicht deze kleding te dragen als hij/zij aan een tocht deelneemt in clubverband. Dit geldt in principe ook voor wedstrijden. Indien een lid dat deelneemt aan wedstrijden een privé sponsor(en) heeft, dient overleg met het bestuur plaats te vinden om eventuele dispensatie voor de wedstrijden te verkrijgen. Als een lid de clubkleding niet draagt, zal hij/zij na constatering een waarschuwing krijgen van het bestuur, na 3 waarschuwingen krijgt deze 1 maand schorsing van de club, en na verdere waarschuwingen zal het betreffende lid van de club worden geroyeerd.

  Jaarlijks zal er op 1 april en 1 oktober de mogelijkheid zijn om extra clubkleding te bestellen.

   
 5. EIGENDOM KLEDING
  Het basispakket clubkleding blijft te allen tijde eigendom van de club. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de laatst versterkte clubkleding ingeleverd te worden, waarna restitutie van de eigen bijdrage volgt.

   
 6. HELMPLICHT
  Bij alle tochten, wedstrijden etc. die in clubverband gereden worden dient ieder lid een harde schaalhelm te dragen.

   
 7. VERKEERSREGELS
  Verkeersregels dienen te allen tijde te worden nageleefd. Dit geldt ook voor andere regels van toepassing tijdens tochten van de club. Leden dienen zich te gedragen als ambassadeurs van de club en de natuur en het milieu te beschermen en in ere te behouden, conform de mountainbike gedragsregels van de NTFU.

   
 8. ROUTES
  Indien in Swalmen gefietst wordt, wordt voor het vertrek bepaald wie de route maakt. Diegene die de route bepaalt rijdt voorop, bepaalt het tempo en geeft duidelijk de richting en eventuele obstakels aan.

   
 9. OPGEVEN TOERTOCHT
  Leden kunnen zich uitsluitend opgeven voor toertochten door de procedure te volgen die op de toerkalender beschreven is.

   
 10. PECH en VALPARTIJEN
  Indien tijdens (toer)tochten iemand pech krijgt of er zich een valpartij voordoet dient iedereen van de groep hierop te wachten en hulp te bieden. Ieder lid draagt zelf zorg voor voldoende reserve materiaal, zoals een binnenband, pomp en eventueel plakspullen.

   
 11. EIGEN RISICO
  Iedereen neemt aan alle activiteiten op eigen risico deel en bepaald zelf hoeveel risico’s hij/zij neemt.

   
 12. GASTRENNERS
  Gastrenners kunnen alleen deelnemen aan tochten in Swalmen. Voor een gastrenner die vaker mee is geweest kan de toercommissie dispensatie verlenen. Gastrenners kunnen 3x vrijblijvend met de club meegaan om te kijken of het rijden in clubverband bevalt. Hierna zal de gastrenner aan moeten geven of zij/hij lid wordt.

   
 13. CLUB ACTIVITEITEN
  De huidige vastgestelde clubactiviteiten zijn:
  • Clubkampioenschappen.
  • Clubweekend in september.
  • Clubfeestavond.
  • Jaarlijkse toertocht.
  • Toertochten volgens activiteitenkalender.
  • Alle overige activiteiten die door DB zijn geaccordeerd.
    
  Een verzoek tot een financiële bijdrage voor de vaste clubactiviteiten of nieuwe activiteiten dient schriftelijk bij het bestuur te worden aangevraagd en dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  1. Activiteit moet op de jaarvergadering kenbaar worden gemaakt
  2. Is alleen voor clubleden en moet voor ieder lid toegankelijk zijn.
  3. Moet de club doelstelling ondersteunen (promoten van de ATB sport in de regio)
  4. Aantal deelnemers moet minimaal 25% van het ledenbestand zijn.
  5. Bijdrage wordt door DB per goedgekeurde activiteit bepaald.

6 februari 2017.

 

Agenda

Feestavond 2022 (nog niet bekend)

ATB Extreme Toertocht 5 september 2021 gaat helaas niet door en is UITGESTELD naar 2022 !! 
 

ATB Extreme fietsweekend 2021 (nnb)

Jaarvergadering
nnb 2022