Reglement

1. VERENIGINGSJAAR

Een verenigingsjaar loopt van 1-januari tot en met 31-december van een jaar (bijv. 1-01-2010 t/m 31-12-2010).

2. CONTRIBUTIE en INSCHRIJFGELD

De contributie van de vereniging bedraagt voor een seniorlid € 50,00 voor het jaar 2015, door ieder lid te voldoen binnen de gestelde termijn, aangegeven op de contributie mailing verzorgt door de penningmeester. Wanneer iemand na april lid wordt dient er 66,66% en vanaf september 33,33% van het jaarlijks bedrag te worden betaald. Een juniorlid betaald € 45,00 per jaar t/m 2014 met dezelfde percentageverdeling over het jaar als een seniorlid. Vanaf 18 jaar is men seniorlid. Bij beëindiging lidmaatschap wordt geen contributie geretourneerd. Bij aanvang van het lidmaatschap betaalt elk lid eenmalig € 45,00 inschrijfgeld.

3. LID WORDEN VAN DE CLUB

De minimale leeftijd om lid te kunnen worden van de club is 16 jaar. Voor aspirant leden geldt dat men te allen tijde lid kan worden van de club waarbij een positief advies vanuit de club uiteraard gewenst is.

4. CLUBKLEDING

Indien mogelijk zal de club eenmaal per 3 jaar een kledingset verstrekken die bestaat uit een korte koersbroek, een shirt met korte mouwen en een shirt met lange mouwen. Elk lid is verplicht deze kleding te dragen als hij/zij aan een tocht deelneemt in clubverband. Dit geldt in principe ook voor wedstrijden. Indien een lid dat deelneemt aan wedstrijden een privé sponsor(en) heeft, dient overleg met het bestuur plaats te vinden om eventuele dispensatie voor de wedstrijden te verkrijgen.

Als een lid de clubkleding niet draagt, zal hij/zij na constatering een waarschuwing krijgen van het bestuur, na 3 waarschuwingen krijgt deze 1 maand schorsing van de club, en na verdere waarschuwingen zal het betreffende lid van de club worden geroyeerd.

5. EIGENDOM KLEDING

De clubkleding blijft te allen tijde eigendom van de club, bij beschadiging hiervan kan men bij de club tegen kostprijs nieuwe kleding ontvangen, mits deze voorradig of te bestellen is. De beschadigde kleding dient geretourneerd te worden.

6. HELMPLICHT

Bij alle tochten, wedstrijden etc. die in clubverband gereden worden dient ieder lid een harde schaalhelm te dragen.

7. VERKEERSREGELS

Verkeersregels dienen te allen tijde te worden nageleefd. Dit geldt ook voor andere regels van toepassing tijdens tochten van de club. Leden dienen zich te gedragen als ambassadeurs van de club en de natuur en het milieu te beschermen en in ere te behouden, conform de mountainbike gedragsregels.

8. ROUTES

Indien in Swalmen gefietst wordt, wordt voor het vertrek bepaald wie de route maakt. Diegene die de route bepaald rijdt voorop, bepaald het tempo en geeft duidelijk de richting en eventuele obstakels aan.

9. OPGEVEN TOURTOCHT

Leden kunnen zich uitsluitend opgeven voor toertochten door de procedure te volgen die op de toerkalender beschreven is.

10. PECH en VALPARTIJEN

Indien tijdens (tour)tochten iemand pech krijgt of er zich een valpartij voordoet dient iedereen van de groep hierop te wachten en hulp te bieden. Ieder lid draagt zelf zorg voor voldoende reserve materiaal, zoals een binnenband, pomp en eventueel plakspullen.

11. EIGEN RISICO

Iedereen neemt aan alle activiteiten op eigen risico deel en bepaald zelf hoeveel risico’s hij/zij neemt.

12. GASTRENNERS

Gastrenners kunnen alleen deelnemen aan tochten in Swalmen. Voor een gastrenner die vaker mee is geweest kan de toercommissie dispensatie verlenen. Gastrenners kunnen 3× vrijblijvend met de club meegaan om te kijken of het rijden in clubverband bevalt. Hierna zal de gastrenner aan moeten geven of zij/hij lid wordt.

13. CLUB ACTIVITEITEN

Alle activiteiten die door de club georganiseerd worden zijn voor elk lid toegankelijk. Een verzoek tot een financiële bijdrage hiervoor kan schriftelijk bij het bestuur worden aangevraagd en dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  1. Activiteit moet op de jaarvergadering kenbaar worden gemaakt

  2. Is alleen voor clubleden en moet voor ieder lid toegankelijk zijn.

  3. Moet de club doelstelling ondersteunen (promoten van de ATB sport in de regio)

  4. Aantal deelnemers moet minimaal 25% van het ledenbestand zijn.

  5. Bijdrage wordt door DB per goedgekeurde activiteit bepaald.

 

Agenda 2017

   
   
   
22-10-2017 Clubkampioenschap
25-11-2017 Feestavond
02-02-2018 Jaarvergadering